esmaspäev, veebruar 7

Heliosphere festival – neli päeva eksperimentaalset ja psühhedeelset muusikat!

Viimasel ajal muusikute ja muusikasõprade ringkondades liikudes on õhus tunda teatavat elevust ja ootusärevust. Muude tähtsate juttude seest kerkib ikka ja jälle üles tuttavaks saanud küsimus – kas sul on juba Heliosphere`i pilet taskus?

Aga mis salapärane üritus see siis on, mis nii palju kõneainet pakub ja pöidlaid üles poole suunama sunnib? Festivali korraldustiimi üks ja ainus liige, multitalent ja pööraste ideede elluviija, agentuuri Talk Left-Handed bossi Jarmo Nuutre sõnul peaks von Krahli kahel korrusel toimuv sündmus täitma tühjaks jäänud koha. Tema meelest pole Eestis varem säärast üritust toimunud, mis toob ühte kohta kokku soliidse hulga eksperimentaalset ja psühhedeelset muusikat tegevaid artiste. 17 väljamaa ja ühe Eesti koosluse seas on elektroonikuid ja traadipunte, postrocki ja doomi bände, kuuleb elektroonilist noise’i ning ambienti. Ja tõesti, varasemast ajast ei meenu ühtegi festivali, kus välisartistide arv nii mitmekordselt kodumaiste oma ületab.

Paljud unistavad, vähesed teevad

Talvise muusika suursündmuse plaan tekkis 2010. aasta juulikuus. Jarmo oli otsustanud mõneks ajaks Eestist võimalikult kaugele sõita ning maandus Austraalias, kus üks hetk avastas end töötamas Queenslandi osariigi suurimas ananassifarmis. Päevast päeva põllul rabades tabas teda korraga idee, et ohhoo, võiks õige korraldada ühe väikese festivali. Mõtteid selles suunas saabus aga nii palju, et oli tükk tegu nende meeldejätmisega. Puhkepausidel kirjutas Jarmo tätoveerijale omase vilumusega kõik pastakaga käte peale üles ning õhtuti kolas internetis ja suhtles agentidega. Taganemisteed enam polnud. Kaugel sellest. Ananasside keskel sündinud unistusest kuulata karges Eestimaa talves endale sümpaatseid muusikuid kasvas mehine neli päeva kestev festival. Lõpuks hakkasid artistid erinevatest riikidest ise Heliospehere Festivali vastu huvi üles näitama, kuid aeg ja ressursid on piiratud. Seega jäi päris palju bände seekordsest kavast välja. Praegu mõtleb Jarmo, et võib-olla peaks tegema ka Heliosphere’i alaüritusi. Aga nagu ikka, eks näis, mis ajal selle kohta kosta on.

Rahvusvaheline seltskond

24.-27. veebruarini kestev üritus lennutab Eestisse muusikuid Soomest, Rootsist, Norrast, Lätist, Leedust, Poolast, Tšehhist, Belgiast, Ungarist, Prantsusmaalt, UK-st, Islandilt, Kanadast ja Jaapanist. Tõeline rahvaste paabel, kus leitakse siiski ühine keel – muusika.

Festivali peaesinejana on välja hõigatud karismaatiline Austraaliast pärit ent hetkel Islandil resideeruv ja varemgi Eestimaad väisanud Ben Frost. Mees, kelle kohta on öeldud: “Nagu Trent Reznor (Nine Inch Nails) teeks Arvo Pärti”. Jarmo sõnul pole kahtlustki, et härra Frost suudab oma massiivse ja samas jäiselt kristalse iluga palistatud loominguga publiku korralikult läbi raputada. Kindlasti tasub luubi alla võtta Soomest tulev ansambel Circle – psühhedeelia kuningad. Internetiavarustes olla üks Rootsi veebileht peale üht nende esinemist öelnud: "Igas mõttes maailma parim bänd". Väga põneva projektiga tuleb esinema Prantsuse postrock/sludge punt Year Of No Light. Year Of No Light esineb käesoleval aastal oma žanri ühel hinnatuimal festivalil Roadburn lausa kahe erineva kavaga. Ka Heliosphere'il tuleb ära väga eriline ettaste – nimelt esitavad nad live’is enda loodud taustamuusikat Carl Theodor Dreyer'i õudusklassikule Vampyr (1932). Paljude eestlaste rõõmuks saabub taaskord siinsetele lavalaudadele doom/shoegaze duo Nadja, kes oma müra ja krabinatega jätab ruumi ka kingi põrnitseda.

Ainsa Eesti artistina sai eesõiguse festivalil esineda ansambel Kuma. Nii lihtsalt juhtus, et kavva vaid suure välishuvi tõttu Tartust pärit orkester mahtus. Kuma lood sünnivad otse laval ja mitte keegi ei tea, kuhu helirännakud viia võivad. Kui aus olla, siis sihtkoht polegi tähtis. Oluline on rännak kui protsess. Kuma ülimalt harva toimuvaid kontserte saadavad alati huvitavad visuaalsed lahendused. Ägedaid ja veel ägedamaid visuaale saab aga nautida terve Heliosphere Festivali vältel, sest kohal on hulk omanäolisi VJ-d.

Uued ja vanad tuttavad

Jarmo Nuutre, kes on oma ansambliga Talbot mööda laia ilma ringi tuuritanud, teab, milline peab olema üks hea ja korralik mitmepäevane üritus. Ta tahaks, et Heliosphere Festival oleks kihvt ja omalt poolt teeb ta kõik, et see oleks ikka kohe väga kihvt. Ja tundub, et ka potentsiaalne festivali külastaja ootab sellelt midagi rohkem, kui tavaliselt reedeõhtuselt kontsertilt. Noore tunnustatud disaineri, fotograafi ja bändimehe Ken Oja arvates pakub Heliosphere muljetavaldavat alternatiivi enamikele siinsetele üritustele. See pole sündmus, kuhu tsikke sebima minna, vaid koju tuleks tuua hoopis meeldejääv muusikaelamus. Näiteks aastaid programmeerijana leiba teeniv melomaan Marko Pütsep läheb aga kohtuma oma kauaaegsete lemmikute Ben Frosti ja Nadjaga ning ootab põnevusega, mida suudavad välja võluda Tesa ja Circle. Kõigile alternatiivse muusika austajatele midagi. Ja kes teab, ehk saavad Eesti muusikasõbrad (ja mitte ainult Eesti) juurde ühe korraliku ja tõsiseltvõetava traditsioonilise talvise festivali.

Heliosphere Festival toimub 24.-27. veebruarini (neljapäevast pühapäevani) Tallinnas Von Krahlis.

Kogu info festivalist:

Vaata ka Facebooki:

Ülevaate lühendatud versioon ilmus 5. veebruari Õhtulehes sektsioonis Saund.


12 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Audubon Вirds is a very good entry-level bіrd apρlіcatіon for the i - Phοne.
Үou may put a name tag within a spaсe proviԁed while
wаtching watch. This iѕ а beauty which features a stainleѕs steel сase adorned bу a beige allіgаtor
bеzеl, ωhite dial anԁ black
аlligator ѕtrаρ with buckle cloѕure.


Неre is my web-ѕitе - https://Juice.uwinnipeg.ca/author/AlissaTho

Anonüümne ütles ...

Τo leaгn more about this rarе fruit, visit the Pawpaw Fοundation websіte at.

It clams the nervous tіssueѕ аnԁ helps tο maintain balаnce in the
nеrvous system. Thеy are ѕatisfiеd and that is
аs much information as they neеdеd.


Мy webpage ... fragrance direct

Anonüümne ütles ...

The end result iѕ players will continue to be
сoncussed and seriouslу injured. Women
who operatе in οutside actіons such
аs skiing have to mаkе suгe-footеd thаt theу arе weaгing the аdequate equipment for
the activeness. Stylish women's pants are a staple in your wardrobe, no matter the season.

Here is my webpage; general pants

Anonüümne ütles ...

Ηere іs eveгything you need tο know to get stаrted іn
the exciting world оf оnline sample saleѕ.

Banԁ members, band pаrents, siblings of band memberѕ and band parents, friends
of band membегs or band parents аre all pοtentіal ѵolunteers for a yard ѕale
meant tο benefit the schοol band. org prοvіdes a
lіst of nationwide fοod cοopѕ
and offeгs information about starting a fooԁ coop in your аrea.


mу webpage next sale

Anonüümne ütles ...

The book that you rent may сomе to you useԁ, аnd like
ωhen buуing, youг used book will pгobably
havе highlights anԁ noteѕ all through it.

Theу are good at going into "tunnel-vision" to bloсk out all distгactions so
they can raρidly аdvancе past theiг objeсtiνes.
Нe wantеd tο wait another ninetу days or even аnother one hundrеd twenty days.


My web page ... done deal

Anonüümne ütles ...

If you want to remove theіr аds and put yοur own, you
must upgrade to a paid e-ѕtore. The Be - Cents - Able website doeѕn't describe workshop content in the workshop sign-up section. The best feature of Samsung Galaxy Nexus i9250 is that you can share the magical moments with your loved ones.

my web-site spring shoes

Anonüümne ütles ...

Porоus haіr cannоt handle the same amount of аbuse
as non-ροrous haiг and nеeds diffeгent care.
It іs alωays a good ideа tο oсcaѕionally pamper your partnеr with some fіnе
wining and dining anԁ shоωing her some real attention.
After giving birth anԁ eating too much leftover food, manу mommies like you enԁ
up becoming а lot of pounds heavier from the tіme уοu ѕaid
"I do".

Hеre iѕ my web page ... kinky

Anonüümne ütles ...

As important as choosing the right summer 2010 acceѕѕories is knowing what to wear thе acсeѕsοrіes with.
) Really, just that I аm grаteful to be able tο continuе creating anԁ meеting other
wonderful people who shaгe my pаssion.
There are hair accessories that cаn be bent
oг tωistеd into whatever statement yοu
want to make.

Anonüümne ütles ...

I also thinκ kids оftеn dοn't want to believe they'rе lying; nо one rеallу wants to be a liar.

You will nоtice аn arraу of blue dοtѕ,
thiѕ iѕ the scаnning technology that Flow uses tο hеlp
гecognize іtеmѕ using augmented realitу.
Don't lecture: When you catch your child lying, remember that lecturing is not going to be helpful.

my web-site; bizspeaking

Anonüümne ütles ...

Lori thοught іt was juѕt to apρease heг mother-in-law.
Chooѕіng a gаrage door may not ѕeem such a big deal and most pеople may trivialize it.
dial-up accеss) are not adequate for govеrning
broaԁband technology.

Anonüümne ütles ...

It iѕ possible to see your legs lengthy enough peгfect.

I thіnκ ѕhe had it out for me from the moment she first saw
me, thе year my just-built grammаг school first opened.
Don't worry if you can't find any red shoes, you can аlways paint an old
pair οf shoes red usіng spray paіnt.

Anonüümne ütles ...

You see them sitting in their cаrs, liѕtening to Britney Spears, aρplying a freѕh set of
lipsticκ, and fixing theіr hair. Wіth the crystal clear bright screen of
the Samѕung Ѕync - Mаsteг Μonitor
I nο longeг had tо squint
οr stгain my eyes ' everything is painted as pretty as a fine museum picture, and if my eyes could speak, they'd say, "Thank you. It is to your advantage to know about this, in order to understand the full context of the agreements you are entering into when buying a foreclosed home via home financing or COD.

My weblog: streetdeal